Alarmsystemen

Doel van een alarmsysteem :

Een alarmsysteem of alarminstallatie is een elektronisch systeem met als doel een inbraak of poging tot te voorkomen,vast te stellen en te signaleren, of agressie tegen personen te detekteren.
Als u zich zorgen maakt dat u ooit slachtoffer zou worden van een inbraak , dan is deze angst niet ongegrond. Studies tonen aan dat één op honderd ooit slachtoffer wordt van deze vorm van agressie. Het is verder ook uitgewezen dat niet beveiligde woningen of bedrijfsterreinen 3 maal meer kans hebben te worden beroofd. Een alarmsysteem heeft dan ook een ontmoedigend effect!
De plaatsing van een alarmsysteem geeft een gerust gevoel. Het beveiligd niet enkel uw inboedel, maar waakt ook over uw persoonlijke veiligheid. Wetende dat uw woning onder alarm staat geeft u een betere nachtrust.
Bediening :
De meeste systemen worden in of uitgeschakeld via het intoetsen van een code op het bedieningspaneel. Maar het is ook mogelijk het systeem te bedienen door middel van een badge, afstandsbediening, vinger-, of oogherkenning.
Detektie :
Er zijn verschillende manieren van detektie. Het is belangrijk om bij een beveiligingsanalyse de juiste vorm van detektie te gaan bepalen. Deze moeten steeds worden geanalyseerd naar de noden van de omgeving en de gebruiker.
Type detektie:
 • magneetcontact
 • volumetrische detektie
 • glasbraakdetektie
 • seismische- of trildetektie
 • hold-up knop
 • rookdetektie
 • gasdetektie
 • waterdetektie
Signalisatie :
 • Binnen- en/of buitensirene : Een sirene is een toestel dat geluidssignalen geeft, ingeval er een inbraak of een sabotage wordt gededecteerd door het  inbraakalarmsysteem. Ze kan zowel binnen of buiten het beveilgd goed geplaatst worden. Meestal word een combinatie van beide voorzien. Een buitensirene is steeds voorzien van een flitslicht zodat de hulpdiensten de plaats van het alarm gemakkellijk kunnen lokaliseren.
 • Aansluiting op meldkamer : Een meldkamer is een team van operatoren die waken over de veiligheid van personen, goederen en produktieprocessen. Bij een alarm of technische storing gaan zij de opgegeven contactpersonen, interventiedienst of hulpdiensten verwittigen, dit 24 op 24 , 7 op 7. Voor meer info www.securitas.com/alert-services/nl-be/be
 • Spraak/sms module : Deze module zal in geval van alarm of technische storing een sms of spraakboodschap doorsturen naar 1 of meerdere voorgeprogrammeerde nummers.